Centrul "Zebra Zou"

DGASMB, Bucuresti

Activitatile desfasurate in Centrul de ingrijire si educatie timpurie "Zebra Zou" se vor axa pe doua paliere principale, cel de educatie timpurie si cel de ingrijire a copiilor.

Activitatile principale care se vor desfasura in cadrul centrului vor fi îngrijirea copiilor cu vârste între 0 şi 3 ani pe perioada cat acestia se afla in centru din punct de vedere igienico-sanitar, al îngrijirii medicale primare; supravegherea copiilor in timpul tuturor activitatile pe care le desfasoara in timpul servirii mesei, la formarea deprinderilor fiziologice, la realizarea unor activitati educative specifice, in timpul somnului, la formarea deprinderilor de comportare civilizata; desfasurarea activitatilor educative adecvate vârstei, nevoilor şi potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârsta 0-3 ani, in baza unei planificari anuale.

Va fi acordata o atentie deosebita dezvoltarii copilului din toate punctele de vedere: dezvoltare fizica, sanatate si igiena personala; dezvoltare socio-emotionala; dezvoltarea limbajului si a comunicarii; dezvoltare cognitiva; capacitati si atitudini in invatare.

In vederea constientizarii in problematica roma, dar si privind egalitatea de gen am organizat o serie de eveniment. Focus-grupuri la care au participat părinţi, atât femei cât şi bărbaţi, cu copii în varsta de 0 – 3 ani din Bucuresti, care să facă parte din etnia romă din comunitățile apropiate, dar şi salariații unor companii din proximitatea centrului ce va fi înființat. Am ales să aducem categorii variate la întâlniri tocmai pentru a surprinde în dinamica discuţiilor dacă problema reconcilierii dintre viaţa de familie şi carieră este trăită şi tratată diferit în funcţie de variabilele amintite mai sus, dacă se desprind teme comune sau mai degrabă diferite, dar şi dacă grupul astfel constituit se poate coaliza în jurul unor soluţii comune rezonabile. Chiar dacă grupurile au fost oarecum eterogene (femei rome, neangajate, mai puţine educate şi femei cu studii superioare şi carieră) – s-a putut observa încă de la început solidarizarea în jurul experienţelor comune – experienţele femeieşti și femininie - legate de naştere şi tratamentul în spital, dar şi conflictul între viaţa de familie şi carieră. Am putea spune că am avut contact cu un veritabil grup de interese, în care creșterea și îngrijirea copiilor se suprapune peste toate celelate diferențe (semnificative am spune noi – de vârstă, de educație, de clasă) și devine componenta fundamentală a identității participantelor.

La evenimentul de lansare a proiectului au fost invitați pe langa autoritati si reprezentanți ai comunitătilor de romi și alte organizatii non-guvernamentale care lucrează cu grupuri vulnerabile, acestia avand posibilitatea de exprimare în abordarea reconcilierii dintre viața personala și carieră si privind egalitatea de sanse.

Toate evenimentele din cadrul campaniei de promovare- lansare, foscus grupuri, seminar pentru specialist, eveniment special pentru parinti, eveniment inchidere, au acordat atentie aspectului legat de participare incluziva, invitand sa participe si sa isi exprime opiniile reprezentanti ai comunitatilor vulnerabile si ai etniei rome de la parinti pana la specialisti care lucreaza in domeniul social in acordarea de servicii adresate acestora, reprezentanti ai angajatorilor sau ai sindicatelor profesionale.

Galerie foto

Inainte:

Dupa:

27

Copii beneficiari
(educatie incluziva)